Cấp cứu
022222.08.999 0394.83.68.83
Tổng đài
022222.08.999 0394.83.68.83
Email
phongkhamvietdoan@gmail.com
Bảng giá dịch vụ

Để thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về bảng giá khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa Khoa Việt Đoàn. Dưới đây là bảng giá một số dịch vụ cơ bản tại Phòng khám Đa Khoa Việt Đoàn.
Lưu ý: (Thông tin về giá khám trong bảng này có thể thay đổi theo từng thời điểm so với ngày đăng). Để được tư vấn chi tiết, cụ thể về giá các dịch vụ, gói khám…, mời quý người bệnh liên hệ với phòng khám Đa Khoa Việt Đoàn Hotline: 0869968688

Tên xét nghiệm
Giá dịch vụ
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) 119.000 đ
Thời gian máu chảy phương pháp Duke 29.000 đ
Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 39.000 đ
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu 39.000 đ
Định lượng sắt huyết thanh 89.000 đ
Định lượng Acid Uric 39.000 đ
Định lượng Albumin 39.000 đ
Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) 49.000 đ
Đo hoạt độ Amylase  69.000 đ
Đo hoạt độ ALT (GPT)  39.000 đ
Đo hoạt độ AST (GOT) 39.000 đ
Định lượng Bilirubin trực tiếp 39.000 đ
Định lượng Bilirubin gián tiếp 39.000 đ
Định lượng Bilirubin toàn phần  39.000 đ
Định lượng Calci toàn phần  39.000 đ
Định lượng Cholesterol toàn phần  39.000 đ
Định lượng Triglycerid  49.000 đ
Định lượng Creatinin  39.000 đ
Định lượng Glucose  39.000 đ
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)  49.000 đ
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)  69.000 đ
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)  69.000 đ
Đinh lượng Canxi ion  39.000 đ
MAGIE  49.000 đ
Định lượng Protein toàn phần  39.000 đ
Định lượng Ure  39.000 đ
CK  99.000 đ
CRP định lượng  99.000 đ
Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity)  119.000 đ
HBA1C  129.000 đ
Costisol  159.000 đ
T4  139.000 đ
TSH  139.000 đ
T3  139.000 đ
Alpha FP  149.000 đ
BETA HCG  179.000 đ
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)  49.000 đ
CRP test nhanh  49.000 đ
ASLO test nhanh  49.000 đ
Xét nghiệm HCG test nhanh  49.000 đ
HBsAg test nhanh  69.000 đ
HBsAb test nhanh  99.000 đ
HCV Ab test nhanh  99.000 đ
HAV Ab test nhanh  119.000 đ
HIV Ab test nhanh  99.000 đ
Dengue virus NS1Ag test nhanh  199.000 đ
EV71 IgM/IgG test nhanh  199.000 đ
Influenza virus A, B test nhanh  199.000 đ
Xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV.2 ( mẫu đơn)  199.000 đ
Xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV.2 ( mẫu gộp 2)  99.000 đ
Xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV.2 ( mẫu gộp 2)  79.000 đ
Chlamydia test nhanh  199.000 đ
Rotavirus test nhanh  179.000 đ
Hệ RH  49.000 đ
NHÓM MÁU ABO  59.000 đ
Soi phân ( Hồng cầu, bạch cầu , đơn bào đường ruột, cặn dư phân,..)  159.000 đ
Xét nghiệm nước tiểu tế bào  49.000 đ
Nhuộm soi dịch họng  59.000 đ
Trứng giun, sán soi tươi  39.000 đ
Nneisseria gonorrhoeae(LAU)  99.000 đ
Giun lươn – ấu trùng soi tươi (Strongyloides stercoralis)  99.000 đ
Demodex (nhuộm soi , soi tươi)  99.000 đ
Xét nghiệm vi nấm (Vi nấm soi tươi, vi nấm nhuộm soi)  99.000 đ
Xét nghiệm dịch niệu đạo (soi tươi, Nhuộm soi, vi khuẩn, nấm,…)  99.000 đ
Xét nghiệm dịch âm đạo (Soi tươi , nhuộm soi, nấm, bạch cầu, trùng roi,…)  99.000 đ
SINH THIẾT U < 5CM  299.000 đ
SINH THIẾT U > 5CM  399.000 đ
XN Double test  599.000 đ
XN Triple test  650.000 đ
Định type HPV  799.000 đ
FT3  149.000 đ
FT4  149.000 đ
FSH  259.000 đ
TRAb  599.000 đ
Anti – TPO  199.000 đ
Điện giải đồ (Na+, K+,Cl-)  99.000 đ
FERITIN  119.000 đ
CK -MB  159.000 đ
Khám nội  50.000 đ
Khám nhi  50.000 đ
Giá khám chuyên gia  200.000 đ
Bộ XN khám và tư vấn dinh dưỡng
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi
Định lượng CRP
Định lượng GOT
Định lượng GPT
Định lượng ure
Định lượng Creatinin
Định lượng Canxi TP
Định lượng Canxi Ion
Định lượng Protein
Định lượng Sắt
Định lượng Glucose
Định lượng Magie
Siêu âm kiểm tra toàn bộ ổ bụng
Khám và tư vấn dinh dưỡng
Bộ XN kiểm tra bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi
Định lượng CRP
Định lượng GOT
Định lượng GPT
Định lượng ure
Định lượng Creatinin
Định lượng Cholesterol
Định lượng Triglycerid
Định lượng CK-MB
Định lượng Acid uric
Định lượng Glucose
Siêu âm kiểm tra toàn bộ ổ bụng
Điện tim
Chụp X-quang
Khám và tư vấn sk phát hiện bệnh lý sớm